Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 06-16/09/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 06-16/09/2022

Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 06-16/09/2022 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPU22Dầu ít lưu huỳnh 09/202208/09/2022Trước 21:00 ngày 06/09/2022
2TRUU22Cao su RSS3
09/2022
26/09/2022Trước 15:00 ngày 08/09/2022
3QWV22Đường trắng
10/2022
15/09/2022Trước 21:00 ngày 13/09/2022
4NQMV22Dầu WTI mini 10/202215/09/2022Trước 21:00 ngày 13/09/2022
5MCLEV22Dầu WTI micro 10/202215/09/2022Trước 21:00 ngày 13/09/2022
6ZFTV22Cao su TSR20 10/202230/09/2022Trước 15:00 ngày 14/09/2022
7FEFU22Quặng sắt
09/2022
30/09/2022Trước 21:00 ngày 14/09/2022
8CLEV22Dầu WTI
10/2022
16/09/2022Trước 21:00 ngày 15/09/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUU22Cao su RSS3
09/2022
26/09/2022Trước 15:00 ngày 08/09/2022
2QPU22Dầu ít lưu huỳnh 09/202212/09/2022Trước 21:00 ngày 08/09/2022
3ZLEU22Dầu đậu tương 09/202214/09/2022Trước 21:00 ngày 12/09/2022
4ZSEU22Đậu tương
09/2022
14/09/2022Trước 21:00 ngày 12/09/2022
5ZREU22Gạo thô
09/2022
14/09/2022Trước 21:00 ngày 12/09/2022
6ZMEU22Khô đậu tương 09/202214/09/2022Trước 21:00 ngày 12/09/2022
7ZWAU22Lúa mỳ
09/2022
14/09/2022Trước 21:00 ngày 12/09/2022
8KWEU22Lúa mỳ Kansas 09/202214/09/2022Trước 21:00 ngày 12/09/2022
9ZCEU22Ngô
09/2022
14/09/2022Trước 21:00 ngày 12/09/2022
10MPOU22Dầu cọ thô
09/2022
15/09/2022Trước 15:00 ngày 13/09/2022
11QWV22Đường trắng
10/2022
15/09/2022Trước 21:00 ngày 13/09/2022
12CCEU22Ca cao
09/2022
15/09/2022Trước 21:00 ngày 13/09/2022
13ZFTV22Cao su TSR20 10/202230/09/2022Trước 15:00 ngày 14/09/2022
14FEFU22Quặng sắt
09/2022
30/09/2022Trước 21:00 ngày 14/09/2022
15NQMV22Dầu WTI mini 10/202219/09/2022Trước 21:00 ngày 15/09/2022
16MCLEV22Dầu WTI micro 10/202219/09/2022Trước 21:00 ngày 15/09/2022
17KCEU22Cà phê Arabica 09/202220/09/2022Trước 21:00 ngày 16/09/2022
18CLEV22Dầu WTI
10/2022
20/09/2022Trước 21:00 ngày 16/09/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *