Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 21-29/09/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 21-29/09/2022.

Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 21-29/09/2022 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1NQGV22Khí tự nhiên mini 10/202223/09/2022Trước 21:00 ngày 21/09/2022
2CTEV22Bông sợi
10/2022
26/09/2022Trước 21:00 ngày 22/09/2022
3NGEV22Khí tự nhiên
10/2022
26/09/2022Trước 21:00 ngày 22/09/2022
4MQCV22Đồng mini
10/2022
28/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
5MHGV22Đồng micro
10/2022
28/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
6BMX22Dầu Brent mini 11/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
7RBEV22Xăng RBOB
10/2022
28/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
8QOX22Dầu Brent
11/2022
28/09/2022Trước 21:00 ngày 27/09/2022
9MPOV22Dầu cọ thô
10/2022
30/09/2022Trước 15:00 ngày 28/09/2022
10SBEV22Đường 11
10/2022
30/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
11SIEV22Bạc
10/2022
30/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
12SILV22Bạc micro
10/2022
30/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
13CPEV22Đồng
10/2022
30/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
14PLEV22Bạch kim
10/2022
30/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
15ZLEV22Dầu đậu tương 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 29/09/2022
16ZMEV22Khô đậu tương 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 29/09/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1CTEV22Bông sợi
10/2022
07/10/2022Trước 21:00 ngày 22/09/2022
2NQGV22Khí tự nhiên mini 10/202227/09/2022Trước 21:00 ngày 23/09/2022
3SIEU22Bạc
09/2022
28/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
4SILU22Bạc micro
09/2022
28/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
5CPEU22Đồng
09/2022
28/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
6MQCV22Đồng mini
10/2022
28/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
7MHGV22Đồng micro
10/2022
28/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
8PLEU22Bạch kim
09/2022
28/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
9NGEV22Khí tự nhiên
10/2022
28/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
10SBEV22Đường 11
10/2022
30/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
11QOX22Dầu Brent
11/2022
30/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
12BMX22Dầu Brent mini 11/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
13RBEV22Xăng RBOB
10/2022
30/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
14PLEV22Bạch kim
10/2022
30/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
15ZLEV22Dầu đậu tương 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 29/09/2022
16ZMEV22Khô đậu tương 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 29/09/2022

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *