Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với hàng hóa “Dầu đậu tương, Ngô & Ngô mini”. Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 19/09/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *