Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với hàng hóa “Đồng, mini, micro & Dầu thô WTI mini, micro”. Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/09/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *