Thông báo:  Tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV liên thông áp dụng từ ngày 26 – 27 /09/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *