Thông báo: Ban hành hạn mức vị thế mở của Tài khoản giao dịch hàng hóa đối với từng mặt hàng niêm yết giao dịch tại MXV.

Theo Quyết định số 720/QĐ/TGĐ-MXV ngày 26/9/2022 về việc Ban hành hạn mức vị thế mở của Tài khoản giao dịch hàng hóa đối với từng mặt hàng niêm yết giao dịch tại MXV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *