Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 06/10/2022

Theo quyết định số 750 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), SGM xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 06/10/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Bạc: tăng từ 8,250 USD lên 9.350 USD/lot
  • Bạc mini: tăng từ 4,125 USD lên 4.675 USD/lot
  • Bạc micro: tăng từ 1,650 USD lên 1.870 USD/lot
  • Khí tự nhiên: giảm từ 13,640 USD về 11.550 USD/lot
  • Khí tự nhiên mini: giảm từ 3,410 USD về 2.888 USD/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *