Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 10/10/2022

Theo quyết định số 760 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), SGM xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 10/10/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Dầu thô WTI: giảm từ 9.295 USD về 8.250 USD/lot
  • Dầu thô WTI mini: giảm từ 4.648 USD về 4.125 USD/lot
  • Dầu thô WTI micro: giảm từ 930 USD về 825 USD/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *