Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 20-28/10/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 20-28/10/2022.

Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 20-28/10/2022 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1NQGX22Khí tự nhiên mini  11/202224/10/2022Trước 21:00 ngày 20/10/2022
2NGEX22Khí tự nhiên  11/202225/10/2022Trước 21:00 ngày 21/10/2022
3LRCX22Cà phê Robusta  11/202226/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
4MQCX22Đồng mini 11/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
5MHGX22Đồng micro 11/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
6BMZ22Dầu Brent mini
12/2022
27/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
7RBEX22Xăng RBOB  11/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
8QOZ22Dầu Brent 12/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 26/10/2022
9MPOX22Dầu cọ thô  11/202231/10/2022Trước 15:00 ngày 27/10/2022
10XBX22Đậu tương mini  11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
11ZREX22Gạo thô 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
12SIEX22Bạc 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
13SILX22Bạc micro 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
14CPEX22Đồng 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
15PLEX22Bạch kim 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
16ZSEX22Đậu tương 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 28/10/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1NQGX22Khí tự nhiên mini
11/2022
26/10/2022Trước 21:00 ngày 24/10/2022
2SIEV22Bạc
10/2022
27/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
3SILV22Bạc micro
10/2022
27/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
4CPEV22Đồng
10/2022
27/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
5MQCX22Đồng mini
11/2022
27/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
6MHGX22Đồng micro 11/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
7PLEV22Bạch kim 10/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
8NGEX22Khí tự nhiên  11/202227/10/2022Trước 21:00 ngày 25/10/2022
9LRCX22Cà phê Robusta 11/202224/11/2022Trước 21:00 ngày 26/10/2022
10XBX22Đậu tương mini 
11/2022
14/11/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
11QOZ22Dầu Brent  12/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
12BMZ22Dầu Brent mini 
12/2022
31/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022
13RBEX22Xăng RBOB 11/202231/10/2022Trước 21:00 ngày 27/10/2022

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *