Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 13/10/2022

Theo quyết định số 770 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), SGM xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 13/10/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Chì LME: tăng từ 3.625 USD lên 4.500 USD/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *