BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GD HÀNG HÓA TỪ NGÀY 23/10

cà phê

Kính gửi Quý Khách Hàng, Theo quyết định số 930-931QĐ/TGĐ-MXV từ Sở Giao Dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Cổ phần GDHH Sài Gòn – Mê Kong xin thông báo tới Quý Khách Hàng về việc ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa. Thời gian áp dụng kể từ ngày 23/10/2023

I. DANH SÁCH MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN,  HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA

930QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 20.10.2023

Lưu Ý: Thông báo có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 23/10/2023

II. DANH SÁCH CÁC MỨC KÝ QUỸ LIÊN KỲ HẠN MẶT HÀNG CÀ PHÊ

  1. Cà phê Arabica
  2. Cà phê Robusta
931QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 20.10.2023

III. DANH SÁCH CÁC MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU THEO KỲ HẠN MẶT HÀNG CÀ PHÊ

931QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 20.10.2023

III. MỨC KÝ QUỸ ÁP DỤNG TẠI MXV

  • Mức ký quỹ ban đầu áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở GDHH ở nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
  • Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.

Xem thêm chi tiết cập nhật ký quỹ: https://sgmk.vn/ki-quy-giao-dich/

Ngoài ra, Quý Khách Hàng có thể xem thêm các thông báo của Sài Gòn – Mê Kong tại đây

Trân trọng kính gửi ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *