BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TỪ NGÀY 11/09/2023

ky quy

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Theo quyết định số 783/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn – Mê Kong xin thông báo tới Qúy Khách Hàng về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 11/09/2023

Thông tin chi tiết:

783QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 08.9.2023

Lưu Ý: Thông báo có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 11/09/2023

Xem thêm chi tiết cập nhật ký quỹ giao dịch: https://sgmk.vn/ki-quy-giao-dich/

Ngoài ra, Quý Khách Hàng có thể xem thêm các thông báo của Sài Gòn – Mê Kong tại đây

Trân trọng kính gửi ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *