BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TỪ NGÀY 18/09/2023

ký quỹ

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Theo quyết định số 800-801/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn – Mê Kong xin thông báo tới Qúy Khách Hàng về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 18/09/2023

Thông tin chi tiết:

801QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 15.9.2023
800QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 15.9.2023

Lưu Ý: Thông báo có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 18/09/2023

Xem thêm chi tiết cập nhật ký quỹ giao dịch: https://sgmk.vn/ki-quy-giao-dich/

Ngoài ra, Quý Khách Hàng có thể xem thêm các thông báo của Sài Gòn – Mê Kong tại đây

Trân trọng kính gửi ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *