BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TỪ NGÀY 25/09/2023

hàng hóa

Kính gửi Quý Khách Hàng, Theo quyết định số 823-824-825QĐ/TGĐ-MXV từ Sở GDHH Việt Nam (MXV), Công ty Cổ phần GDHH Sài Gòn – Mê Kong xin thông báo tới Qúy Khách Hàng về việc thay đổi mức ký quỹ giao dịch của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 22/09/2023

I. DANH SÁCH MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN, HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA

823QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

II. DANH SÁCH CÁC MỨC KÝ QUỸ LIÊN KỲ HẠN MẶT HÀNG CÀ PHÊ

824QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

III. DANH SÁCH MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA KIM LOẠI LME

825QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Lưu Ý: Thông báo có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 25/09/2023

IV. MỨC KÝ QUỸ ÁP DỤNG TẠI MXV

  • Mức ký quỹ ban đầu áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở GDHH ở nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên.
  • Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.

Xem thêm chi tiết cập nhật ký quỹ: https://sgmk.vn/ki-quy-giao-dich/

Ngoài ra, Quý Khách Hàng có thể xem thêm các thông báo của Sài Gòn – Mê Kong tại đây

Trân trọng kính gửi ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *