BAN HÀNH MỨC PHÍ GIAO DỊCH CÁC SẢN PHẨM MỚI

mức phí

Kính gửi: Quý Khách Hàng,

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Sài Gòn – Mê Kong xin thông báo đến quý Khách Hàng Ban hành mức Phí giao dịch các sản phẩm mới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

I. PHÍ GIAO DỊCH HÀNG HÓA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM THU THÀNH VIÊN KINH DOANH

843QĐ vv Ban hành mức Phí giao dịch sản phẩm Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ, Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 28.9.2023
  1. Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Sở Giao Dịch kim loại LME (viết tắt là ” Thép thanh vằn LME”).
  2. Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Sở Giao Dịch kim loại London LME (viết tắt là ” Thép phế liệu LME”).
  3. Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc thuộc Sở Giao Dịch kim loại London LME (viết tắt là ” Thép cuộn cán nóng LME”).

II. THÀNH VIÊN KINH DOANH ĐƯỢC QUYỀN THIẾT LẬP MỨC PHÍ GIAO DỊCH CHO KHÁCH HÀNG VÀ MÔI GIỚI TRỰC THUỘC NHƯNG KHÔNG VƯỢT QUÁ MỨC PHÍ QUY ĐỊNH DƯỚI ĐÂY CHO TỪNG MẶT HÀNG

843QĐ vv Ban hành mức Phí giao dịch sản phẩm Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ, Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 28.9.2023
  1. Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Sở Giao Dịch kim loại LME (viết tắt là ” Thép thanh vằn LME”).
  2. Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Sở Giao Dịch kim loại London LME (viết tắt là ” Thép phế liệu LME”).
  3. Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc thuộc Sở Giao Dịch kim loại London LME (viết tắt là ” Thép cuộn cán nóng LME”).

Lưu ý: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2023

III. THÔNG TIN CHI TIẾT DANH SÁCH GIAO DỊCH CÁC SẢN PHẨM MỚI 

Xem thông tin chi tiết tại: https://sgmk.vn/thong-bao/

Ngoài ra, Quý Khách Hàng có thể xem thêm các thông báo của Sài Gòn – Mê Kong tại đây

Trân trọng kính gửi ./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *