ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TẠI SGM

Quý khách hàng đăng ký mở tài khoản tại Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn – Mêkong (SGM) vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây:

    Hình ảnh mặt trước của CMND/CCCD:

    Hình ảnh mặt sau của CMND/CCCD: