Hầu hết các mặt hàng nông sản đều có diễn biến khá giằng co ngay sau khi báo cáo tháng 02 được công bố

Mặc dù khá giằng co ngay sau khi báo cáo được công bố, giá đậu tương đang dần suy yếu khi sản lượng ép dầu dự kiến bị cắt giảm.

USDA đã hạ dự báo ép dầu đậu tương niên vụ 22/23 của Mỹ trong báo cáo hôm nay và điều này khiến tồn kho cuối vụ cao hơn. Cụ thể, sản lượng ép dầu đậu tương giảm 15 triệu giạ, xuống 2.23 tỷ giạ do nhu cầu tiêu thụ trong nước yếu hơn tỷ lệ chiết xuất khô đậu tương được cải thiện. Với xuất khẩu đậu tương không thay đổi, mức giảm 15 triệu giạ của nhu cầu tiêu thụ được phản ảnh hoàn toàn vào tồn kho đậu tương cuối niên vụ, tăng 15 triệu giạ, lên 225 triệu giạ. Tại thị trường quốc tế, sản lượng, ép dầu và tồn kho cuối niên vụ đều thấp hơn so với báo cáo tháng 01. Cụ thể, sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 22/23 giảm 5.0 triệu tấn do thiệt hại sản lượng tại Argentina và Ukraine. Trong đó, Argentina đóng góp 4.5 triệu tấn, tương đương 90% mức giảm sản lượng toàn cầu.

Xuất khẩu đậu tương thế giới hầu như không thay đổi so với ước tính trước do xuất khẩu thấp hơn tại Argentina được bù đắp bởi sự cải thiện trong số liệu xuất khẩu của Brazil và Paraguay. Trong khi đó, nhập khẩu của EU thấp hơn, chủ yếu do áp lực cạnh tranh của các mặt hàng thay thế khác như hạt cải dầu và hạt hướng dương. Tồn kho đậu tương thế giới cuối niên vụ 22/23 giảm nhẹ 1.5 triệu tấn, về 102.0 triệu tấn với tồn kho của khu vực Nam Mỹ thấp hơn, nhưng được bù đắp phần nào bởi tồn kho cao hơn ở Trung Quốc.

Thông tin dự báo sản lượng ngô Argentina giảm mạnh hơn dự đoán của thị trường chưa đủ mạnh để giúp giá ngô xác định xu hướng mới

Các số liệu trong báo cáo Cung-cầu tháng 02 cho thấy dự báo nhu cầu tiêu thụ ngô trong hoạt động sản xuất ethanol giảm khiến tồn kho cuối niên vụ cao hơn so với ước tính trước. Cụ thể, tiệu thụ ngô trong sản xuất ethanol giảm 25 triệu giạ, dựa trên dữ liệu tính đến tháng 12 từ báo cáo Grain Crushings and Co-Products Production và dữ liệu sản xuất ethanol hàng tuần của EIA trong tháng 01. Với việc không có sự thay đổi nào khác, toàn bộ mức 25 triệu giạ này được phản ảnh vào mức tăng tồn kho cuối ngô niên vụ của Mỹ. Còn tại thị trường thế giới, tổng sản lượng ngô thế giới niên vụ 22/23 giảm 4.57 triệu tấn so với báo cáo tháng 01 chủ yếu do mức sụt giảm sản lượng mạnh mẽ của Argentina, thấp hơn so với mức dự đoán trung bình của thị trường. Nguyên nhân của mức giảm này tới từ cả diện tích gieo trồng bị thu hẹp và năng suất kém hơn do thời tiết khô hạn kéo dài.

Đối với hoạt động thương mại, những thay đổi lớn trong số liệu ngô niên vụ 22/23 bao gồm dự báo xuất khẩu ngô được điều chỉnh tăng đối với Brazil, Ukraine, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia, trong khi Argentina giảm. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu ngô trong niên vụ 2022/23 của EU cao hơn, bù đắp một phần cho mức giảm nhập khẩu của Indonesia và Malaysia.
Tồn kho ngô thế giới cuối niên vụ 22/23 giảm 1.1 triệu tấn, về 295.3 triệu tấn, nhưng vẫn cao hơn so với dự đoán trung bình của thị trường là 294.71 triệu tấn. Mức giảm tồn kho mạnh nhất tới từ Ukraine và Indonesia, được bù đắp một phần bởi sự gia tăng tồn kho của Brazil và Canada.

Thế giằng co của lúa mì nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục khi các số liệu không có nhiều ảnh hưởng

Trong báo cáo lần này, triển vọng cung cầu đối với lúa mì Mỹ niên vụ 2022/23 không có nhiều thay đổi, với chỉ có một số điều chỉnh nhỏ ở nhu cầu sử dụng và tồn kho cuối niên vụ. Cụ thể, khối lượng lúa mì được sử dụng làm lương thực của Mỹ dự báo sẽ giảm nhẹ 2 triệu giạ khi báo cáo Flour Milling Products mới đây cho thấy khối lượng xay xát trong 3 tháng cuối năm 2022 giảm 2% so với cùng kì năm ngoái.

Dự báo tồn kho cuối niên vụ 2022/23 được điều chỉnh tăng thêm 1 triệu giạ lên mức 568 triệu giạ, thấp hơn dự đoán trung bình của thị trường nhưng vẫn nằm trong khoảng dự đoán nên sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến giá. Đối với số liệu toàn cầu, tồn kho cuối niên vụ 2022/23 được điều chỉnh tăng lên mức 269.3 triệu tấn, chủ yếu do sản lượng được cải thiện tại Australia và Nga nên không có nhiều bất ngờ. Nhìn chung, chúng tôi đánh giá các số liệu trong báo cáo WASDE lần này sẽ không có nhiều ảnh hưởng đến diễn biến giá lúa mì.

Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *