Rút tiền trực tuyến:

Nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản quản lý được cung cấp trên website sgmk.vn để gửi yêu cầu rút tiền. Lưu ý đây là tài khoản quản lý, không phải là tài khoản CQG, vui lòng kiểm tra email với tiêu đề “Thông báo mở tài khoản giao dịch thành công” từ Info@sgmk.vn để đăng nhập. Yêu cầu rút tiền bao gồm:

  • Tài Khoản Giao Dịch muốn rút tiền từ
  • Số tiền muốn rút
  • Tài khoản ngân hàng muốn rút tiền về

Hoặc nhấn tại đây để được chuyển đến mục Gửi yêu cầu rút tiền

LƯU Ý:

  • Thời gian rút tiền: 8:00 – 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6. Các giao dịch rút tiền thực hiện sau thời gian này sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo
  • SGM sẽ tiến hành xử lý ngay khi nhận được yêu cầu rút tiền nếu yêu cầu hợp lệ. Thời gian tiền được rút về tài khoản từ 30-90 phút, tối đa 36 giờ tùy thuộc vào hệ thống ngân hàng

Rút tiền