GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Đồng là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu là Cu và số nguyên tử bằng nguyên tử khối bằng 64. Đồng là kim loại dẻo có độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao. Đồng nguyên chất mềm và dễ uốn; bề mặt đồng tươi có màu cam đỏ.

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU

Đang cập nhật…

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

Đang cập nhật…

Hàng hóa giao dịch Đồng LME
Mã hàng hóa LDKZ / CAD
Độ lớn hợp đồng 25 tấn / lot
Đơn vị yết giá USD / tấn
Loại hợp đồng 3 tháng (3-month)
Kỳ hạn hợp đồng Niêm yết hằng ngày
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 – 01:00
(ngày hôm sau)
Bước giá 0.50 USD / tấn
Ngày đáo hạn 90 ngày kể từ ngày hợp đồng được niêm yết
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Biên độ giá 15% giá đóng cửa
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Theo quy định của sản phẩm Đồng giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).

Đồng loại A có thành phần hóa học theo một trong 3 tiêu chuẩn dưới đây:

a. BS EN 1978:1998 – Cu-CATH-1

b. GB/T 467-2010 – Cu-CATH-1

c. ASTM B115-10 – cathode Grade 1

Đồng được giao dưới dạng Cathode, khối lượng giao nhận/hợp đồng sai số cho phép +/- 2%.

Đồng được giao theo hợp đồng phải theo thương hiệu được LME phê duyệt.

Tiêu chuẩn BS EN 1978:1998 – Cu-CATH-1

Nguyên tố Thành phần, tỉ lệ % tối đa
Cu
Ag 0.0025
As 0.0005(1)
Bi 0.00020(2)
Cd (1)
Co (3)
Cr (1)
Fe 0.0010(3)
Mn (1)
Ni (3)
P (1)
Pb 0.0005
S 0.0015(4)
Sb 0.0004(1)
Se 0.00020(2)
Si (3)
Sn (3)
Te 0.00020(2)
Zn (3)
Tổng các nguyên tố ngoài Cu 0.0065

1.     (As + Cd + Cr + Mn + P + Sb) tỉ lệ tối đa 0.0015%

2.     (Bi + Se + Te) tỉ lệ tối đa 0.0003%, hoặc (Se + Te) tỉ lệ tối đa 0.00030%

3.     (Co + Fe + Ni + Si + Sn + Zn) tỉ lệ tối đa 0.0020%

4.     Hàm lượng lưu huỳnh phải được xác định trên mẫu đúc

Tiêu chuẩn: GB/T 467-2010 Copper Cathode

(Copper Cathode có độ tinh khiết cao (Cu-CATH-1))

Nhóm

nguyên tố

Nguyên tố

tạp chất

Thành phần, tỉ lệ tối đa Tỉ lệ tối đa tổng thành phần của các nhóm nguyên tố
1 Se 0.00020 0.00030 0.00030
Te 0.00020
Bi 0.0020  
2 Cr 0.0015
Mn
Sb 0.0004
Cd
As 0.0005
P
3 Pb 0.0005 0.0005
4 S 0.0015 0.0015
5 Sn 0.0020
Ni
Fe 0.0010
Si
Zn
Co
6 Ag 0.0025 0.0025
Tổng hàm lượng của các thành phần tạp chất được liệt kê 0.0065

Tiêu chuẩn: ASTM B115-10 Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn

cho Cathode Đồng điện phân (Cathode Grade 1)

Nguyên tố Thành phần, tỉ lệ % tối đa Tỉ lệ tối đa của nhóm nguyên tố
Se 0.0002 0.0003
Te 0.0002
Bi 0.00010
Sb 0.0004  
Pb 0.0005  
As 0.0005  
Fe 0.0010  
Ni 0.0010  
Sn 0.0005  
S 0.0015  
Ag 0.0025  
Tổng tối đa cho phép 0.0065  

Nội dung đang được cập nhật…