ĐỒNG MICRO COMEX

Hàng hoá giao dịch

Đồng micro COMEX

Mã hàng hóa

MHG

Độ lớn hợp đồng

2,500 pound / lot

Đơn vị giao dịch

USD / pound

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.0005 USD / pound

Tháng đáo hạn

Theo quy định của MXV

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng          

Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Không giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Theo quy định của sản phẩm Đồng (Copper) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa COMEX

Hợp đồng Hợp đồng Sở giao dịch nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đồng micro 2/2023 MHGG23 COMEX 27/01/2023 27/01/2023
Đồng micro 3/2023 MHGH23 COMEX 24/02/2023 24/02/2023
Đồng micro 4/2023 MHGJ23 COMEX 29/03/2023 29/03/2023
Đồng micro 5/2023 MHGK23 COMEX 26/04/2023 26/04/2023
Đồng micro 6/2023 MHGM23 COMEX 26/05/2023 26/05/2023
Đồng micro 7/2023 MHGN23 COMEX 28/06/2023 28/06/2023
Đồng micro 8/2023 MHGQ23 COMEX 27/07/2023 27/07/2023
Đồng micro 9/2023 MHGU23 COMEX 29/08/2023 29/08/2023
Đồng micro 10/2023 MHGV23 COMEX 27/09/2023 27/09/2023
Đồng micro 11/2023 MHGX23 COMEX 27/10/2023 27/10/2023
Đồng micro 12/2023 MHGZ23 COMEX 28/11/2023 28/11/2023
Đồng micro 1/2024 MHGF24 COMEX 27/12/2023 27/12/2023