ĐỒNG MINI COMEX

Hàng hoá giao dịch

Đồng mini COMEX

Mã hàng hóa

MQC

Độ lớn hợp đồng

12,500 pound / lot

Đơn vị giao dịch

USD / pound

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.002 USD / pound

Tháng đáo hạn

Theo quy định của MXV

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng          

Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Không giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Theo quy định của sản phẩm Đồng (Copper) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa COMEX.

Hợp đồng Hợp đồng Sở giao dịch nước ngoài liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đồng mini 2/2023 MQCG23 COMEX 27/01/2023 27/01/2023
Đồng mini 3/2023 MQCH23 COMEX 24/02/2023 24/02/2023
Đồng mini 4/2023 MQCJ23 COMEX 29/03/2023 29/03/2023
Đồng mini 5/2023 MQCK23 COMEX 26/04/2023 26/04/2023
Đồng mini 6/2023 MQCM23 COMEX 26/05/2023 26/05/2023
Đồng mini 7/2023 MQCN23 COMEX 28/06/2023 28/06/2023
Đồng mini 8/2023 MQCQ23 COMEX 31/07/2023 27/07/2023
Đồng mini 9/2023 MQCU23 COMEX 31/08/2023 29/08/2023
Đồng mini 10/2023 MQCV23 COMEX 29/09/2023 29/09/2023
Đồng mini 11/2023 MQCX23 COMEX 31/10/2023 27/10/2023
Đồng mini 12/2023 MQCZ23 COMEX 28/11/2023 28/11/2023
Đồng mini 1/2024 MQCF24 COMEX 29/12/2023 27/12/2023