Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 06-20/01/2023

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 06-20/01/2023.

Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 06-20/01/2022 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPF23Dầu ít lưu huỳnh 01/202310/01/2023Trước 21:00 ngày 06/01/2023
2TRUF23Cao su RSS3 01/202325/01/2023Trước 15:00 ngày 10/01/2023
3ZFTF23Cao su TSR20 01/202331/01/2023Trước 15:00 ngày 13/01/2023
4FEFF23Quặng Sắt 02/202331/01/2023Trước 21:00 ngày 13/01/2023
5NQMG23Dầu WTI mini 02/202317/01/2023Trước 21:00 ngày 13/01/2023
6MCLEG23Dầu WTI micro 02/202317/01/2023Trước 21:00 ngày 13/01/2023
7CLEG23Dầu WTI 02/202318/01/2023Trước 21:00 ngày 17/01/2023
8NQGG23Khí tự nhiên mini 02/202324/01/2023Trước 21:00 ngày 20/01/2023

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1TRUF23Cao su RSS3 01/202325/01/2023Trước 15:00 ngày 10/01/2023
2QPF23Dầu ít lưu huỳnh 01/202312/01/2023Trước 21:00 ngày 10/01/2023
3MPOF23Dầu cọ thô 01/202313/01/2023Trước 15:00 ngày 11/01/2023
4ZREF23Gạo thô 01/202313/01/2023Trước 21:00 ngày 11/01/2023
5ZLEF23Dầu đậu tương 01/202313/01/2023Trước 22:00 ngày 11/01/2023
6ZSEF23Đậu tương 01/202313/01/2023Trước 22:00 ngày 11/01/2023
7ZMEF23Khô đậu tương 01/202313/01/2023Trước 22:00 ngày 11/01/2023
8ZFTG23Cao su TSR20 02/202331/01/2023Trước 15:00 ngày 13/01/2023
9FEFF23Quặng sắt 01/202331/01/2023Trước 21:00 ngày 13/01/2023
10MCLEG23Dầu WTI micro 02/202319/01/2023Trước 21:00 ngày 17/01/2023
11CLEG23Dầu WTI 02/202320/01/2023Trước 21:00 ngày 18/01/2023
12NQMG23Dầu WTI mini 02/202319/01/2023Trước 21:00 ngày 17/01/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *