Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 29-31/03/2023

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 29-31/03/2023.

Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 29-31/03/2023 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MQCJ23Đồng mini 04/202329/03/2023Trước 21:00 ngày 27/03/2023
MHGJ23Đồng micro 04/202329/03/2023Trước 21:00 ngày 27/03/2023
3BMK23Dầu Brent mini 05/202329/03/2023Trước 21:00 ngày 27/03/2023
4RBEJ23Xăng RBOB 04/202329/03/2023Trước 21:00 ngày 27/03/2023
5QOK23Dầu Brent 05/202329/03/2023Trước 21:00 ngày 28/03/2023
6MPOJ23Dầu cọ thô 04/202331/03/2023Trước 15:00 ngày 29/03/2023
7SIEJ23Bạc 04/202331/03/2023Trước 21:00 ngày 29/03/2023
8SILJ23Bạc micro 04/202331/03/2023Trước 21:00 ngày 29/03/2023
9CPEJ23Đồng 04/202331/03/2023Trước 21:00 ngày 29/03/2023
10PLEJ23Bạch kim 04/202331/03/2023Trước 21:00 ngày 29/03/2023

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1SIEH23Bạc 03/202329/03/2023Trước 21:00 ngày 27/03/2023
2SILH23Bạc micro 03/202329/03/2023Trước 21:00 ngày 27/03/2023
3CPEH23Đồng 03/202329/03/2023Trước 21:00 ngày 27/03/2023
4MQCJ23Đồng mini 04/202329/03/2023Trước 21:00 ngày 27/03/2023
5MHGJ23Đồng micro 04/202329/03/2023Trước 21:00 ngày 27/03/2023
6PLEH23Bạch kim 03/202329/03/2023Trước 21:00 ngày 27/03/2023
7NGEJ23Khí tự nhiên 04/202329/03/2023Trước 21:00 ngày 27/03/2023
8QOK23Dầu Brent 05/202331/03/2023Trước 21:00 ngày 29/03/2023
BMK23Dầu Brent mini 05/202331/03/2023Trước 21:00 ngày 29/03/2023
9RBEJ23Xăng RBOB 04/202331/03/2023Trước 21:00 ngày 29/03/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *