Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 26/4/2023 – 11/05/2023

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 26/4/2023 – 11/05/2023.

Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 26/04/2023 – 11/05/2023 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MPOK23Dầu cọ thô 05/202328/04/2023Trước 15:00 ngày 26/04/2023
2SBEK23Đường 11 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
3SIEK23Bạc 05/2023
28/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
4SILK23Bạc micro 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
5CPEK23Đồng 05/2023
28/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
6PLEK23Bạch kim 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
7XCK23Ngô mini 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
8XBK23Đậu tương mini 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
9XWK23Lúa mỳ mini 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
10KWEK23Lúa mỳ Kansas 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
11ZREK23Gạo thô 05/2023
28/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
12ZLEK23Dầu đậu tương 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 27/04/2023
13ZSEK23Đậu tương 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 27/04/2023
14ZMEK23Khô đậu tương 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 27/04/2023
15ZWAK23Lúa mỳ 05/2023
28/04/2023Trước 21:00 ngày 27/04/2023
16ZCEK23Ngô 05/2023
28/04/2023Trước 21:00 ngày 27/04/2023
17AHDD16K23Nhôm LME 16/05/2312/5/2023Trước 21:00 ngày 05/05/2023
18AHDD22K23Nhôm LME 22/05/2318/05/2023Trước 21:00 ngày 11/05/2023

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1SBEK23Đường 11 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
2QOM23Dầu Brent 06/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
3BMM23Dầu Brent mini 06/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
4RBEK23Xăng RBOB 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
5XBK23Đậu tương mini 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
6XWK23Lúa mỳ mini 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
7XCK23Ngô mini 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
8SNDD09K23Thiếc LME 09/05/2305/05/2023Trước 21:00 ngày 28/04/2023
9SNDD16K23Thiếc LME 16/05/2312/05/2023Trước 21:00 ngày 28/04/2023
10SNDD17K23Thiếc LME 17/05/2315/05/2023Trước 21:00 ngày 28/04/2023
11SNDD19K23Thiếc LME 19/05/2317/05/2023Trước 21:00 ngày 28/04/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *