THÔNG BÁO LỊCH TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG TỪ NGÀY 26/06 – 06/07/2023

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 26/06/2023 – 06/07/2023.

Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 26/06/2023 – 06/07/2023 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1LRCN23Cà phê Robusta 07/202327/06/2023Trước 21:00 ngày 26/06/2023
2MQIN23Bạc mini 07/202328/06/2023Trước 21:00 ngày 26/06/2023
3MQCN23Đồng mini 07/202328/06/2023Trước 21:00 ngày 26/06/2023
4MHGN23Đồng micro 07/202328/06/2023Trước 21:00 ngày 26/06/2023
5BMQ23Dầu Brent mini 08/202328/06/2023Trước 21:00 ngày 26/06/2023
6RBEN23Xăng RBOB 07/202328/06/2023Trước 21:00 ngày 26/06/2023
7QOQ23Dầu Brent 08/202328/06/2023Trước 21:00 ngày 27/06/2023
8XBN23Đậu tương mini 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
9ZREN23Gạo thô 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
10XWN23Lúa mỳ mini 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
11KWEN23Lúa mỳ Kansas 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
12
XCN23Ngô mini 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
13MPON23Dầu cọ thô 07/202330/06/2023Trước 15:00 ngày 28/06/2023
14SBEN23Đường 11 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
15SIEN23Bạc 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
16SILN23Bạc micro 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
17CPEN23Đồng 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
18PLEN23Bạch kim 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
19ZLEN23Dầu đậu tương 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 29/06/2023
20ZSEN23Đậu tương 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 29/06/2023
21ZMEN23Khô đậu tương 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 29/06/2023
22ZWAN23Lúa mỳ 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 29/06/2023
23ZCEN23Ngô 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 22/06/2023

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1LRCN23Cà phê Robusta 07/202325/07/2023Trước 21:00 ngày 26/06/2023
2SIEM23Bạc 06/202328/06/2023Trước 21:00 ngày 26/06/2023
3MQIN23Bạc mini 07/202328/06/2023Trước 21:00 ngày 26/06/2023
4SILM23Bạc micro 06/202328/06/2023Trước 21:00 ngày 26/06/2023
5CPEM23Đồng 06/202328/06/2023Trước 21:00 ngày 26/06/2023
6MQCN23Đồng mini 07/202328/06/2023Trước 21:00 ngày 26/06/2023
7MHGN23Đồng micro 07/202328/06/2023Trước 21:00 ngày 27/06/2023
8PLEM23Bạch kim 06/202328/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
9NGEN23Khí tự nhiên 07/202328/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
10XBN23Đậu tương mini 07/202314/07/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
11XWN23Lúa mỳ mini 07/202314/07/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
12
XCN23Ngô mini 07/202314/07/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
13SBEN23Đường 11 07/202330/06/2023Trước 15:00 ngày 28/06/2023
14QOQ23Dầu Brent 08/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
15BMQ23Dầu Brent mini 08/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
16RBEN23Xăng RBOB 07/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 28/06/2023
17SNDD10N23Thiếc LME 10/07/2306/07/2023Trước 21:00 ngày 29/06/2023
18SNDD13N23Thiếc LME 13/07/2311/07/2023Trước 21:00 ngày 04/07/2023
19SNDD14N23Thiếc LME 14/07/2312/07/2023Trước 21:00 ngày 05/07/2023
20SNDD17N23Thiếc LME 17/07/2313/07/2023Trước 21:00 ngày 06/07/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 544/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/06/2023.

Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *