THÔNG BÁO LỊCH TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG TỪ NGÀY 06/06 – 23/06/2023

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 06/06/2023 – 23/06/2023.

Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 06/06/2023 – 23/06/2023 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPM23Dầu ít lưu huỳnh 06/202308/06/2023Trước 21:00 ngày 06/06/2023
2TRUM23Cao su RSS3 06/202326/06/2023Trước 15:00 ngày 08/06/2023
3NQMN23Dầu WTI mini 07/202314/06/2023Trước 21:00 ngày 12/06/2023
4MCLEN23Dầu WTI micro 07/202314/06/2023Trước 21:00 ngày 12/06/2023
5ZFTN23Cao su TSR20 07/202330/06/2023Trước 15:00 ngày 14/06/2023
6FEFM23Quặng sắt 06/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 14/06/2023
7CLEN23Dầu WTI 07/202316/06/2023Trước 21:00 ngày 15/06/2023
8KCEN23Cà phê Arabica 07/202322/06/2023Trước 21:00 ngày 21/06/2023
9NQGN23Khí tự nhiên mini 07/202323/06/2023Trước 21:00 ngày 21/06/2023
10CTEN23Bông sợi 07/202326/06/2023Trước 21:00 ngày 22/06/2023
11CCEN23Ca cao 07/202326/06/2023Trước 21:00 ngày 22/06/2023
12NGEN23Khí tự nhiên 07/202326/06/2023Trước 21:00 ngày 22/06/2023

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1TRUM23Cao su RSS3 06/202326/06/2023Trước 15:00 ngày 08/06/2023
2QPM23Dầu ít lưu huỳnh 06/202312/06/2023Trước 21:00 ngày 08/06/2023
3MPOM23Dầu cọ thô 06/202315/06/2023Trước 15:00 ngày 13/06/2023
4ZFTN23Cao su TSR20 07/202330/06/2023Trước 15:00 ngày 14/06/2023
5FEFM23Quặng sắt 06/202330/06/2023Trước 21:00 ngày 14/06/2023
6NQMN23Dầu WTI mini 07/202316/06/2023Trước 21:00 ngày 14/06/2023
7MCLEN23Dầu WTI micro 07/202316/06/2023Trước 21:00 ngày 14/06/2023
8CLEN23Dầu WTI 07/202320/06/2023Trước 21:00 ngày 16/06/2023
9CTEN23Bông sợi 07/202307/07/2023Trước 21:00 ngày 22/06/2023
10NQGN23Khí tự nhiên mini 07/202327/06/2023Trước 21:00 ngày 23/06/2023
SNDD20M23Thiếc LME 20/06/2316/06/2023Trước 21:00 ngày 09/06/2023
SNDD22M23Thiếc LME 22/06/2320/06/2023Trước 21:00 ngày 13/06/2023
11SNDD23M23Thiếc LME 23/06/2321/06/2023Trước 21:00 ngày 14/06/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *