THÔNG BÁO LỊCH TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG TỪ NGÀY 06/07 – 21/07/2023

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 06/07/2023 – 21/07/2023.

Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 06/07/2023 – 21/07/2023 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPN23Dầu ít lưu huỳnh 07/2310/7/2023Trước 21:00 ngày 06/07/2023
2TRUN23Cao su RSS3 07/2325/07/2023Trước 15:00 ngày 07/07/2023
3QWQ23Đường trắng 08/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
4ZFTQ23Cao su TSR20 08/2331/07/2023Trước 15:00 ngày 13/07/2023
5FEFN23Quặng sắt 07/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 13/07/2023
6NQMQ23Dầu WTI Mini 08/2317/07/2023Trước 21:00 ngày 13/07/2023
7MCLEQ23Dầu WTI micro 08/2317/07/2023Trước 21:00 ngày 13/07/2023
8CLEQ23Dầu WTI 08/2318/07/2023Trước 21:00 ngày 17/07/2023
9NQGQ23Khí tự nhiên mini 08/2324/07/2023Trước 21:00 ngày 20/07/2023
10NGEQ23Khí tự nhiên 08/2325/07/2023Trước 21:00 ngày 21/07/2023

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1TRUN23Cao su RSS3 07/2325/07/2023Trước 15:00 ngày 07/07/2023
2QPN23Dầu ít lưu huỳnh 07/2312/7/2023Trước 21:00 ngày 10/07/2023
3MPON23Dầu cọ thô 07/2314/07/2023Trước 15:00 ngày 12/07/2023
4ZLEN23Dầu đậu tương 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
5ZMEN23Khô đậu tương 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
6ZWAN23Lúa mỳ 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
7ZCEN23Ngô 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
8ZSEN23Đậu tương 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
9KWEN23Lúa mỳ Kansas 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
10ZREN23Gạo thô 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
11QWQ23Đường trắng 08/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
12
CCEN23Ca cao 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
13ZFTQ23Cao su TSR20 08/2331/07/2023Trước 15:00 ngày 13/07/2023
14FEFN23Quặng sắt 07/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 13/07/2023
15KCEN23Cà phê Arabica 07/2319/07/2023Trước 21:00 ngày 17/07/2023
16NQMQ23Dầu WTI Mini 08/2319/07/2023Trước 21:00 ngày 17/07/2023
17MCLEQ23Dầu WTI micro 08/2319/07/2023Trước 21:00 ngày 17/07/2023
18CLEQ23Dầu WTI 08/2320/07/2023Trước 21:00 ngày 18/07/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 544/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/06/2023.

Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *