THÔNG BÁO LỊCH TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG TỪ NGÀY 24/07/2023 – 28/07/2023

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 24/07/2023 – 28/07/2023.

Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 24/07/2023 – 28/07/2023 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MQCQ23Đồng mini 08/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 25/07/2023
2MHGQ23Đồng micro 08/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 25/07/2023
3BMU23Dầu Brent mini 09/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 25/07/2023
4RBEQ23Xăng RBOB 08/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 25/07/2023
5QOU23Dầu Brent 09/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 26/07/2023
6MPOQ23Dầu cọ thô 08/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 13/07/2023
7XBQ23Đậu tương mini 08/2331/07/2023Trước 15:00 ngày 27/07/2023
8SILQ23Bạc micro 08/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 27/07/2023
9CPEQ23Đồng 08/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 27/07/2023
10PLEQ23Bạch kim 08/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 27/07/2023
11SIEQ23Bạc 08/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 27/07/2023
12ZLEQ23Dầu đậu tương 08/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 28/07/2023
13ZSEQ23Đậu tương 08/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 28/07/2023
14ZMEQ23Khô đậu tương 08/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 28/07/2023

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1NQGQ23Khí tự nhiên mini 08/2326/07/2023Trước 21:00 ngày 24/07/2023
2SIEN23Bạc 07/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 25/07/2023
3SILN23Bạc micro 07/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 25/07/2023
4CPEN23Đồng 07/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 25/07/2023
5MQCQ23Đồng mini 08/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 25/07/2023
6MHGQ23Đồng micro 08/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 25/07/2023
7PLEN23Bạch kim 07/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 25/07/2023
8NGEQ23Khí tự nhiên 08/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 25/07/2023
9XBQ23Đậu tương mini 08/2314/08/2023Trước 21:00 ngày 27/07/2023
10QOU23Dầu Brent 09/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 27/07/2023
11BMU23Dầu Brent mini 09/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 27/07/2023
12
RBEQ23Xăng RBOB 08/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 27/07/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 544/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/06/2023.

Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *