THÔNG BÁO LỊCH TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG TỪ NGÀY 25/09/2023 – 28/09/2023

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 25/09/2023 – 28/09/2023.

Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 25/09/2023 – 28/09/2023 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MQCV23Đồng mini 10/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
2MHGV23Đồng micro 10/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
3BMX23Dầu Brent mini 11/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
4RBEV23Xăng RBOB 10/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
5QOX23Dầu Brent 11/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 26/09/2023
6MPOV23Dầu cọ thô 10/2329/09/2023Trước 15:00 ngày 27/09/2023
7SBEV23Đường 11 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
8SIEV23Bạc 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
9SILV23Bạc micro 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
10CPEV23Đồng 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
11PLEV23Bạch kim 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
12ZLEV23Dầu đậu tương 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 28/09/2023
13ZMEV23Khô đậu tương 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 28/09/2023

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1SIEU23Bạc 09/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
2SILU23Bạc micro 09/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
3CPEU23Đồng 09/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
4MQCV23Đồng mini 10/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
5MHGV23Đồng micro 10/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
6PLEU23Bạch kim 09/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
7NGEV23Khí tự nhiên 10/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
8SBEV23Đường 11 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
9QOX23Dầu Brent 11/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
10BMX23Dầu Brent mini 11/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
11RBEV23Xăng RBOB 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 544/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/06/2023.

Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *