Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với hàng hóa “Cao su RSS3”.

Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 05/09/2022.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *