THAY ĐỔI MỨC PHÍ CƠ SỞ DỮ LIỆU CQG

CQG

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Sài Gòn – Mê Kong xin thông báo đến quý Khách hàng quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về việc thay đổi mức phí cơ sở dữ liệu CQG áp dụng từ ngày 01/11/2023. Quyết định này thay thế cho quyết định số 829/QĐ/TGĐ-MXV ngày 26/09/2023 do MXV ban hành.

MỨC PHÍ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHI GIAO DỊCH HÀNG HÓA THÔNG QUA HỆ THỐNG CQG

  • Mức phí áp dụng cho tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống CQG khi giao dịch hàng hóa với các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) theo Bảng đính kèm theo Quyết định này.

THAY ĐỔI MỨC PHÍ CƠ SỞ DỮ LIỆU CQG

938QĐ vv Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG ngày 24.10.2023

Lưu ý: 

  • Phí sử dụng hệ thống CQG và cơ sở dữ liệu thị trường của các Sở giao dịch hàng hóa liên thông được bôi đậm và in nghiêng có sự thay đổi phí

Ngoài ra, Quý Khách Hàng có thể xem thêm các thông báo của Sài Gòn – Mê Kong tại đây

Trân trọng kính gửi ./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *