THÔNG BÁO: BAN HÀNH MỨC KÍ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 24/04/2022

Theo quyết định số 424 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), SGM xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 24/04/2023.

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

424QĐ_vv_Ban_hành_mức_ký_quỹ_giao_dịch_hàng_hóa_tại_Sở_Giao_dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *