THÔNG BÁO BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TỪ NGÀY 26/06/2023

Theo quyết định số 561/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn – Mê Kong xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 26/06/2023

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa: 

561QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 23.6.2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *