THÔNG BÁO BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TỪ NGÀY 30/06/2023

Theo quyết định số 603/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn – Mê Kong xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 30/06/2023

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa: 

603QĐ_vv_Ban_hành_mức_ký_quỹ_giao_dịch_hàng_hóa_tại_Sở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *