THÔNG BÁO BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ KHI GIAO DỊCH LIÊN KỲ HẠN MẶT HÀNG NÔNG SẢN TỪ NGÀY 26/06/2023

Theo quyết định số 562/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn – Mê Kong xin thông báo tới nhà đầu tư về Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam. Thời gian áp dụng kể từ ngày 26/06/2023

Chi tiết ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản:

562QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 23.6.2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *