Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Từ Ngày 30/12/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Sài Gòn – Mêkong gửi đến Quý Khách hàng Thông báo số 954/TB/TGĐ-MXV về Lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày Thứ 6 (30/12/2022), Thứ 2 (02/01/2023), Thứ 3 (03/01/2022)

Chi tiết vui lòng xem Lịch Nghỉ Giao Dịch tại đây:954TB_vv_Nghỉ_giao_dịch_một_số_mặt_hàng_tại_Sỏ_Giao_dịch_Hàng_hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *