THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Sài Gòn Mêkong gửi tới Quý Khách hàng Thông báo về Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão như sau:

  1. Hoạt động giao dịch hàng hoá: Diễn ra bình thường trong các ngày từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023 theo khung giờ giao dịch đã công bố.
  2. Hoạt động nộp/rút tiền: Việc nộp tiền vẫn diễn ra bình thường. Việc rút tiền không thực hiện trong thời gian từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023.
  3. Hoạt động thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ cơ sở dữ liệu thống qua hệ thống CQG: Không thực hiện trong thời gian từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023.
  4. Hoạt động khác. Mở tài khoản giao dịch mới (bao gồm mở tài khoản ký quỹ, mở tài khoản CQG) không thực hiện trong thời gian từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023.

Xem chi tiết thông báo tại đây: 059TB-vv-Nghi-le-Tet-Nguyen-dan-nam-2023-tai-So-Giao-dich-Hang-hoa-Viet-Nam-ngay-10.01.2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *