THÔNG BÁO LỊCH TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG TỪ NGÀY 04/08/2023 – 25/08/2023

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 04/08/2023 – 25/08/2023.

Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 04/08/2023 – 25/08/2023 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPQ23Dầu ít lưu huỳnh 08/2308/08/2023Trước 21:00 ngày 04/08/2023
2TRUQ23Cao su RSS3 08/2325/08/2023Trước 15:00 ngày 09/08/2023
3ZFTU23Cao su TSR20 09/2331/08/2023Trước 15:00 ngày 15/08/2023
4FEFQ23Quặng sắt 08/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 15/08/2023
5NQMU23Dầu WTI Mini 09/2317/08/2023Trước 21:00 ngày 15/08/2023
6MCLEU23Dầu WTI micro 09/2317/08/2023Trước 21:00 ngày 15/08/2023
7CLEU23Dầu WTI 09/2318/08/2023Trước 21:00 ngày 17/08/2023
8KCEU23Cà phê Arabica 9/2323/08/2023Trước 21:00 ngày 22/08/2023
9NQGU23Khí tự nhiên mini 09/2324/08/2023Trước 21:00 ngày 22/08/2023
10CCEU23Ca cao 09/2325/08/2023Trước 21:00 ngày 23/08/2023
11NGEU23Khí tự nhiên 09/2325/08/2023Trước 21:00 ngày 23/08/2023
12LRCU23Cà phê Robusta 09/2325/08/2023Trước 21:00 ngày 24/08/2023
13MQIU23Bạc mini 09/2329/08/2023Trước 21:00 ngày 25/08/2023
14MQCU23Đồng mini 09/2329/08/2023Trước 21:00 ngày 25/08/2023
15MHGU23Đồng micro 09/2329/08/2023Trước 21:00 ngày 25/08/2023
16BMV23Dầu Brent mini 10/2329/08/2023Trước 21:00 ngày 25/08/2023
17RBEU23Xăng RBOB 09/2329/08/2023Trước 21:00 ngày 25/08/2023

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPQ23Dầu ít lưu huỳnh 08/2326/07/2023Trước 21:00 ngày 08/08/2023
2TRUQ23Cao su RSS3 08/2327/07/2023Trước 15:00 ngày 09/08/2023
3ZLEQ23Dầu đậu tương 08/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 10/08/2023
4ZSEQ23Đậu tương 08/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 10/08/2023
5ZMEQ23Khô đậu tương 08/2327/07/2023Trước 21:00 ngày 10/08/2023
6MPOQ23Dầu cọ thô 08/2327/07/2023Trước 15:00 ngày 11/08/2023
7ZFTU23Cao su TSR20 09/2327/07/2023Trước 15:00 ngày 15/08/2023
8FEFQ23Quặng sắt 08/2327/07/2023Trước 15:00 ngày 15/08/2023
9NQMU23Dầu WTI Mini 09/2314/08/2023Trước 21:00 ngày 17/08/2023
10MCLEU23Dầu WTI micro 09/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 17/08/2023
11CLEU23Dầu WTI 09/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 18/08/2023
12NQGU23Khí tự nhiên mini 09/23Trước 21:00 ngày 24/08/2023
13SIEQ23Bạc 08/23Trước 21:00 ngày 25/08/2023
14MQIU23Bạc mini 09/23Trước 21:00 ngày 25/08/2023
15SILQ23Bạc micro 08/23Trước 21:00 ngày 25/08/2023
16CPEQ23Đồng 08/23Trước 21:00 ngày 25/08/2023
17MQCU23Đồng mini 09/23Trước 21:00 ngày 25/08/2023
18MHGU23Đồng micro 09/23Trước 21:00 ngày 25/08/2023
19PLEQ23Bạch kim 08/23Trước 21:00 ngày 25/08/2023
20NGEU23Khí tự nhiên 09/23Trước 21:00 ngày 25/08/2023
21LRCU23Cà phê Robusta 09/23Trước 21:00 ngày 25/08/2023
22SNDD17Q23Thiếc LME 17/08/23Trước 21:00 ngày 08/08/2023
23SNDD18Q23Thiếc LME 18/08/23Trước 21:00 ngày 09/08/2023
24SNDD25Q23Thiếc LME 25/08/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 16/08/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 544/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/06/2023.

Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *