THÔNG BÁO LỊCH TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG TỪ NGÀY 28/08/2023 – 30/08/2023

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 28/08/2023 – 30/08/2023.

Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 28/08/2023 – 30/08/2023 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QOV23Dầu Brent 10/2329/08/2023Trước 21:00 ngày 28/08/2023
2MPOU23Dầu cọ thô 09/2330/08/2023Trước 15:00 ngày 29/08/2023
3XBU23Đậu tương mini 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023
4ZREU23Gạo thô 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023
5XWU23Lúa mỳ mini 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023
6KWEU23Lúa mỳ Kansas 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023
7XCU23Ngô mini 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023
8SIEU23Bạc 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023
9SILU23Bạc micro 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023
10CPEU23Đồng 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023
11PLEU23Bạch kim 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023
12ZLEU23Dầu đậu tương 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 30/08/2023
13ZSEU23Đậu tương 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 30/08/2023
14ZMEU23Khô đậu tương 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 30/08/2023
15ZWAU23Lúa mỳ 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 30/08/2023
16ZCEU23Ngô 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 30/08/2023

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1XBU23Đậu tương mini 09/2314/09/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023
2XCU23Ngô mini 09/2314/09/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023
3XWU23Lúa mỳ mini 09/2314/09/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023
4QOV23Dầu Brent 10/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023
5BMV23Dầu Brent mini 10/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023
6RBEU23Xăng RBOB 09/2331/08/2023Trước 21:00 ngày 29/08/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 544/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/06/2023.

Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *