THÔNG BÁO MỨC PHÍ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHI THAM GIA GIAO DỊCH HÀNG HÓA THÔNG QUA HỆ THỐNG CQG

Căn cứ Thông báo số 590/TB/TGĐ – MXV ngày 26/06/2023 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam về việc Quyết định v/v Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Sài Gòn – Mê Kong xin thông báo đến Quý Khách Hàng Quyết định v/v Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/07/2023, thay thế Quyết định số 313/QĐ/TGĐ-MXV ngày 24/03/2023 do MXV ban hành

Chi tiết Mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG

590QĐ vv Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG ngày 26.6.2023
Trân trọng ./.
Sài Gòn Mê- Kong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *