Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 23-27/01/2023

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), SGM xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng từ ngày 23-27/01/2023.

Lịch tất toán hợp đồng từ ngày 23-27/01/2022 cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1NGEG23Khí tự nhiên 02/202325/01/2023Trước 21:00 ngày 23/01/2023
2MQCG23Đồng mini 02/202327/01/2023Trước 21:00 ngày 25/01/2023
3MHGG23Đồng micro 02/202327/01/2023Trước 21:00 ngày 25/01/2023
4BMH23Dầu Brent mini 03/202327/01/2023Trước 21:00 ngày 25/01/2023
5RBEG23Xăng RBOB 02/202327/01/2023Trước 21:00 ngày 25/01/2023
6QOH23Dầu Brent 03/202327/01/2023Trước 21:00 ngày 26/01/2023
7MPOG23Dầu cọ thô 02/202331/01/2023Trước 15:00 ngày 27/01/2023
8SIEG23Bạc 02/202331/01/2023Trước 21:00 ngày 27/01/2023
9SILG23Bạc micro 02/202331/01/2023Trước 21:00 ngày 27/01/2023
10CPEG23Đồng 02/202331/01/2023Trước 21:00 ngày 27/01/2023
11PLEG23Khí tự nhiên mini 02/202331/01/2023Trước 21:00 ngày 20/01/2023

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1NQGG23Khí tự nhiên mini 02/202326/01/2023Trước 21:00 ngày 24/01/2023
2SIEF23Bạc 01/202327/01/2023Trước 21:00 ngày 25/01/2023
3SILF23Bạc micro 01/202327/01/2023Trước 21:00 ngày 25/01/2023
4CPEF23Đồng 01/202327/01/2023Trước 21:00 ngày 25/01/2023
5MQCG23Đồng mini 02/202327/01/2023Trước 21:00 ngày 25/01/2023
6MHGG23Đồng micro 02/202327/01/2023Trước 21:00 ngày 25/01/2023
7PLEF23Bạch kim 01/202327/01/2023Trước 21:00 ngày 25/01/2023
8NGEG23Khí tự nhiên 02/202327/01/2023Trước 21:00 ngày 25/01/2023
QOH23Dầu Brent 03/202331/01/2023Trước 21:00 ngày 27/01/2023
BMH23Dầu Brent mini 03/202331/01/2023Trước 21:00 ngày 27/01/2023
9RBEG23Xăng RBOB 02/202331/01/2023Trước 21:00 ngày 27/01/2023

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *