thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 12-12

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 12/12/2022

Theo quyết định số 813 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), SGM xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 12/12/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Đậu tương: mức ký quỹ mới 3.960 USD/lot
  • Đậu tương mini: mức ký quỹ mới 792 USD/lot
  • Gạo thô: mức ký quỹ mới 1.540 USD/lot
  • Cao su RSS3: mức ký quỹ mới 78.500 JPY/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *