Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 26/10/2022

Theo quyết định số 813 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), SGM xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 26/10/2022.

Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng:

  • Khí tự nhiên: giảm từ 11.550 USD xuống 9.900 USD/lot
  • Khí tự nhiên mini: giảm từ 2.880 USD xuống 2.475 USD/lot

Chi tiết thay đổi mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *